پنجشنبه ١٣٩٧/٧/٢٦ در نشست مجمع عمومی عادی نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس شوراى اسلامى حضور يافتم. اين جلسه به صورت فوق العاده و با حضور و ایراد سخنرانی جناب دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دستور نشست عبارت بود از:

-تطبیق اساسنامه مجمع با قانون جدید احزاب.

-انتخاب شورای مرکزی و هیات نظارت و بازرسی

من بدليل ضرورت حضور و سخنرانى در رونمايى از كتاب "تاريخ يكسالهٰ وقايع مشروطه در تبريز" قبل از اتمام جلسه و به هنگام سخنرانى جناب دكتر جهانگيرى جلسه را ترك كردم.

مصاحبه پیرامون وضعیت فرهنگی تبریز و استاد شهریار

خوانش شعری ترکی از استاد شهریار

حق تكثير كليه محتواى تصويرى، صوتى و نوشتارى اين وبسايت متعلق است به على اصغر شعردوست .

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار